Kontakt


KØST2017 er et samarbejde mellem Folkedans Danmark og Spillemandskredsen.

Stævneudvalget består af:

Bent Hansen
Formand Køge Folkedansere
Stævneudvalgsformand
formand@koest2017.dk

Anne-Mette Jansen
Næstformand & Musikudvalget
musik@koest2017.dk

Ida Nygaard
Formand Stevns Folkedansere
Forplejningsudvalget
forplejning@koest2017.dk

Birthe Madsen
Sekretær & Stævnekontor
staevnekontor@koest2017.dk

Anders Normann-Nielsen
Kasserer & Stævnekontor
kasserer@koest2017.dk

Mette & Carsten B&U-udvalget bu@koest2017.dk

Mette &Carsten
B&U-udvalget
bu@koest2017.dk

Poul Erik Rasmussen
Danseudvalget
dans@koest2017.dk

Jonna Christensen
Udflugtsudvalget & Transport
udflugt@koest2017.dk

Kirsten Emiland
Dragtudvalget
dragt@koest2017.dk

Rikke Rasmussen
PR-udvalget
pr@koest2017.dk

Mona Hansen
Camping
camping@koest2017.dk

Steen Olsen
Skolelogi & Lokaler
skolelogi@koest2017.dk